Steno Diabetes Center Copenhagen er allerede placeret som et af verdens førende diabetescentre, men de næste 12 år vil centeret, som er en del af Region Hovedstaden, løfte diabetesbehandlingen med stor økonomisk hjælp fra Novo Nordisk Fonden. ”Det her er en helt unik mulighed, vi har fået. I stedet for at snakke om alt det, vi burde gøre, kan vi nu virkelig gøre noget ved det,” siger Allan Flyvbjerg begejstret. Han er læge, klinisk professor og direktør ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

Verdensklasse behandling på trapperne

Da Allan Flyvbjerg var formand for Diabetesforeningen havde han en lang liste med idéer til, hvordan man kan løfte behandlingen af danske diabetespatienter. De idéer får han nu mulighed for at føre ud i livet - og mere til. ”Vi kan lave nye, store patientfokuserede forskningsprojekter, nye behandlingsformer, bedre tekniske løsninger, stærkere sammenhæng i behandling på tværs af hospitaler, praksissektoren og kommuner og en helt masse mere, der kommer patienterne til gode,” siger Allan Flyvbjerg. Novo Nordisk Fonden har doneret 2,95 mia. kr. til Steno Diabetes Center Copenhagen, som bl.a. skal finansiere forskning og udvikling af diabetesbehandling samt etableringen af et nyt diabetescenter i 2020.

Multisyge skal opspores og behandles

I 2017 begyndte man på indsatser, der skal gøre læger bedre til at finde hjertesygdom hos patienter med diabetes - og diabetes hos patienter med hjertesygdomme. Ligesådan vil man have fokus på nyresygdom hos diabetikere og diabetes hos patienter med nyresygdom. ”Selvom diabetes er indgangsvinklen, vil vi have et holistisk blik på borgeren med diabetes,” siger Alan Flyvbjerg og fortsætter: ”Samtidig vil man skabe et tættere samarbejde mellem lægespecialerne, så patienterne får en hurtigere udredning og en bedre sammenhængende behandling.”

Satsningen kommer hele landet til gode

Visionen om at tilbyde verdensklasse behandling skal også komme patienter til gavn, som ikke behandles på Steno Diabetes Center Copenhagen. Derfor er der indgået samarbejdsaftaler med regionens øvrige hospitaler. Samtidig har Novo Nordisk Fonden givet tilskud til diabetescentre i de 4 øvrige regioner. ”Satsningen kommer med statsgaranti til at komme alle med diabetes til gavn i hele landet” siger Allan Flyvbjerg.