Forskere fra Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital har en helhedsorienteret tilgang til kroppens sukkerstofskifte, fortæller centerets to ledere professor og specialeansvarlig overlæge Tina Vilsbøll samt lektor, overlæge og ph.d. Filip Krag Knop.

Diabetes er en folkesygdom

Diabetes – og særligt type 2-diabetes – er en af de helt store folkesygdomme, som er i nærmest eksplosiv vækst i store dele af verden. Sygdommen invaliderer millioner af mennesker på verdensplan, har enorme samfundsøkonomiske omkostninger og koster i sidste ende også menneskeliv. De seneste års forskningsresultater fra Gentofte Hospital har været med til at ændre forståelsen af diabetes og peger i retningen af, at tarmsystemet og tarmhormoner har stor betydning for vigtige, men hidtil uopdagede sygdomsmekanismer. Tarmen er kroppens største hormonproducerende kirtel, og har en væsentlig indflydelse på kroppens sukkerstofskifte – og derfor er den naturligvis også interessant, når det gælder diabetesbehandling og –forskning.

Samarbejde fremmer behandlingsudviklingen

Optimal diabetesbehandling kræver et tæt bånd mellem klinik og forskning og det har meget stor værdi for diabetesforskningen på Gentofte, at forskningscenteret er nært knyttet til hospitalets store diabetesklinik. Det giver nogle unikke muligheder for at inddrage patienterne i forskningen – og efterfølgende bringe forskningsresultaterne til direkte anvendelse hos patienterne. Et tæt og inspirerende samarbejde med kollegaer fra mange forskellige specialer – herunder mavetarmlæger, nyrelæger, hjertelæger, øjenlæger og sågar psykiatere har også været centralt for centrets succes.

Jacob Mindak og Isabella Kjeldsen fra Mediaplanet som researchede på kampagnen ”Diabetes”, og i den forbindelse besøgte centeret, sagde efterfølgende: ”Forud for vores besøg på Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, havde Tina fortalt os, at forskning i patienten og patienten i forskning, for dem var en af de vigtigste forudsætninger for en optimal behandling af deres diabetespatienter. Ved vores besøg, fik vi syn for sagen, og noget af det vi særligt bed mærke i, var det tætte samarbejde på tværs af funktioner. Blandt ph.d.-studerende, der hver især arbejdede på deres forskningsprojekter, kæmpede en patient i et tilstødende lokale alt hvad han kunne på motionscyklen. En anden patient var til forundersøgelse med henblik på at få indopereret et såkaldt plastærme. Ved vores besøg så vi fra første parket, hvordan de på Center for Diabetesforskning sammen med deres patienter, arbejder målrettet på at ændre livshistorien for diabetespatienter.”

Intensivt arbejde med prediabetikere

Centerets forskere arbejder både med at øge den basale sygdomsforståelse, med at udvikle forbedrede og helt nye forebyggelsesstrategier og med at udvikle og implementere nye behandlingsformer. På forebyggelsessiden arbejdes der aktuelt med et forsøg med kortvarig, men meget intensiv træning til patienter i høj risiko for at udvikle type 2-diabetes og et andet forsøg, hvor højrisikopatienter behandles med hormoner fra tarmen. Forskning fra centret har været med til at ændre den fundamentale forståelse af diabetes. Diabetesforskning har i mange år været fokuseret på bugspytkirtlen, fordi den producerer insulin. I Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital arbejdes der med en mere holistisk tilgang og dermed inddragelse andre organers betydning for sukkerstofskiftet. Bl.a. har centret beskrevet, hvordan tarmen influerer på sukkerstofskiftet hos patienter med type 2-diabets og hos raske. Denne nye og helt basale viden om, hvordan hele tarmsystemet influerer på udviklingen af diabetes kan på sigt lede til nye tilgange i behandlingen af sygdommen.